Alle har rett til å trives - også barn med høyt læringspotensiale

Innhold

Barn med en IQ på 125+ utgjør ca 5% av en årgang. Dette vil si at det i gjennomsnitt sitter ett til to barn i hver klasse, som har bruk for en annerledes undervisning enn deres klassekamerater, akkurat som de i den andre ende av intelligenskurven har det.

De fleste tror at barn med høyt læringspotensial kan "klare seg selv” faglig, da de er så “kloke”, men det er dessverre ikke slik det henger sammen. Når man har høyt læringspotensiale,  lærer man raskt og er veldig flink til å løse komplekse oppgaver. Man er flink til å undersøke ting og komme med løsninger. Til å tenke “ut av boksen”. Man er faktisk ikke bare flink til det; man har behov for det.

Dette er noen kjennetegn som beskriver et barn med høyt læringspotensiale, som ikke trives:

 • Vender den andres ord mot dem
 • Kan være vanskelig å komme i kontakt med
 • Kritisk overfor nye tiltak
 • Urolig på sin plass
 • Får ikke gjort noe (underpresterer - de kan godt, men får det av mange årsaker ikke til)
 • Politi
 • Sta
 • Ser ut til å kjede seg
 • Eksplosiv sint eller lei seg
 • Kommenterer på alt og alle
 • Klassens klovn
 • Kan virke frekk
 • Er ikke motivert for skolearbeidet og det kan være vanskelig å se at de kan levere noe
 • Forstyrrer elevene som sitter ved siden av
 • Kler seg kanskje annerledes
 • Trekker seg bort fra fellesskapet

Disse kjennetegn er som sagt bare noen av mange. Og trives disse barna, ser listen annerledes ut, men dessverre er det mange, der ikke gjør det, og det vil vi gjerne være med på å endre.

Derfor legger vi på Valby skole, Jordet skole, Berg skole, Fagerli skole og Mellomhagen ungdomsskole (piloter pr dags dato) særlig til rette for disse barna, så de kan bli møtt faglig og møte andre barn som seg selv. Ofte føler de seg veldig annerledes, fordi de opplever verden på en annen måte enn de fleste andre. Alle har bruk for noen å speile seg i.

 

 

Til toppen