Fakta om skolen

Innhold

Berg skole er en 1.-7.-skole i Larvik kommune. Den ligger ved Søndersrød i Helgeroa. To parallelle klasser på hvert trinn og omkring 250 elever.

Skolekrets

Skolekretsen er stor i omfang. Den omfatter hele ytre ”Neset”, dvs. ”Øyane”, Tvedalen, Nevlunghavn, Helgeroa, boligområdene Gubba, Holtet, Amundrødfeltet, langs riksv. 302 mot Larvik forbi Tvedalsvingen, gamle Tvedalsvei, Halle, forbi Brekke fram til Brathagen, avkjøring til Austen og Melau. Videre lags riksvei 301 mot Stavern til Skårabakken. Omtrent halvparten av elevene bruker skoleskyss (buss/taxi).

Det er innført fritt skolevalg på 1. og 8.trinn i Larvik. Foreldre/foresatte står fritt til å velge mellom alle skoler i kommunen.

Skolebygget

Skolen sto ferdig i 1963. Tilvekst 4 klasserom, bibliotek, 1 grupperom, lager og teknisk rom, ny gymnastikksal sto ferdig i 1979. Siste tilvekst – rom for 1.kl./SFO og ny kunst- og håndsverksavdeling ble innviet våren 1999. Renovering/modernisering av gamle formingsavdeling samtidig har gitt oss ett nytt kl.rom.

Nærmiljøet

Vår aller nærmeste nabo er Helgeroa barnehage. Vi har et veldig godt samarbeid med barnehagen i nærmiljøet.

Berg skolekorps er i dag et av Vestfolds største skolekorps. Øving for korpsmusikerne i skolens ”gamlegym” 2 ganger i uka på kveldstid. Nesjar Idrettsforening ligger også ”vegg-i-vegg” med skolen, og Nesjarhallen bruker vi fra tid til annen. Idrettsforeningen disponerer vår gymnastikksal til barn- og voksenturn. Det er utarbeidet en egen avtale om gjensidig bruk av området/bygninger.

Vi har et godt samarbeid med Berg menighet og Brunlanes Frikirke hvor mange av våre elever er med på aktiviteter i fritiden. Blant annet arrangeres det ”superonsdag” og "skattekista",veldig populære tiltak for mange elever.

I skolekretsen er det mange forskjellige lag og foreninger. For å ivareta felles interesser, skape forståelse og samhold, er det opprettet et Nærmiljøutvalg der alle kan være representert.

Utvalget har faste møter, og disponerer midler til fellestiltak. Utvalget utgir også en egen aktivitetskalender hver høst. Bygdedagen i slutten av august har vært en suksess de to siste årene. Nærmiljøutvalget har også engasjert seg i trafikksituasjonen rundt Berg skole. Det er viktig av det blir trygt å ferdes ved skolen.

Vi disponerer flotte uteområder som vi aktivt bruker i undervisningen. Her har vi frukttrær, blomster og urter. I slutten av september har vi en stor høstfest for alle skolens elever. Det er 6. trinn som arrangerer festen.

Vi ønsker å ha en så åpen skole som mulig!

Aktiviteter i skoletiden

 • Satsing på skole/hjem samarbeid.
 • Møt-skolen dag.
 • Bokuke / leselystprosjekt
 • Trafikkdager
 • Mekkekveld med påfølgende sykkelprøve
 • Dugnadskvelder før 17.mai for elever/foreldre/ansatte.
 • Aktivitetsdager / uteskole
 • ART-kurs: HelskoleART
 • Matpakkeuke i samarbeid med lokalt næringsliv
 • Høstfest i skolehagen
 • Diverse aktiviteter gjennom ”Kulturskrinet”
 • Nasjonal innsamlingsaksjon
 • Div. fellessamlinger m.m.
 • ”Prosjekt Peru” og samarbeid med Mbuyisa Makhubo Primary School i Soweto i Sør-Afrika.
 • FAU bidrar med dugnad og samarbeider med skolen om uteområdet
 • Utviklingsarbeid med fokus på kunnskapsløftet, matematikk barnehage/skole, overgang fra barnehage til skole og tilrettelegging av uteområdet.

Vi er nå godt i gang med et nytt skoleår! Vi er avhengige av et godt samarbeid med alle parter i skolehverdagen vår – for hverdager er det flest av. Så får vi fortsette å feire og sette pris på det gode fellesskapet når det er anledning til det. Vi ønsker å legge til rette for trivsel og læring – bokstavelig talt hånd i hånd!

Til toppen