Informasjon 1.-4.trinn Berg skole

Informasjon 1.-4.trinn

Her kommer informasjon vedr.oppstart for 1.-4.trinn mandag 27.april:

Skolen åpner for 1.-4.trinn mandag 27.4.20. Vi har sett frem til denne dagen lenge og gleder oss til å treffe alle elevene våre igjen. Nå klargjøres skolen slik at det skal være trygt å komme tilbake. En del ting vil være som før, men mange ting vil være preget av smittevernsrutiner som innføres for å kunne holde skolen åpen. Her kommer litt informasjon om hva som møter elevene og dere foreldre når dere kommer mandag morgen.

Denne planen gjelder foreløpig for uke 18. Endringer kan skje.

SFO

SFO er åpen fra 08.00 – 15.30. Det er noe kortere dag enn til vanlig. Dette skyldes hensynet til smittevern.  Dersom dere er i samfunnskritiske funksjoner, kan dere ta kontakt med skolen ved behov utover dette.

Skoleskyss

Skoleskyss går til vanlig oppsatt skoletid morgen og ettermiddag. Asfalten blir merket med ventepunkter. Det er merket av plass på asfalten for hver elev. Alle busselever skal stå på et merke ved dagens slutt. Folkehelseinstituttet anbefaler at foresatte selv kjører elever til og fra skolen. Inntil videre går buss/taxi mandag og onsdag klokken 14.30. Elevene som trenger skyss, vil få et tilbud på skolen fram til bussen kommer. Ring skolen hvis dere lurer på noe. 

Skoledagen

Skoledagen starter kl. 09.00 alle dager. Skolen slutter til 13.00

For elever som ikke er på SFO, ønsker vi i at de ikke kommer til skolen før 08:50. De går da rett til sin inngang.

Hvem følger klassene?

Alle trinn får sine faste voksne.

 1. Siri, Line, , Svanhild, Torill/Anette
 2. Karianne, Jorun, Katrine, Rikke
 3. Therese, Cecilie, Kristin/Jeanette , Pia, Gunn
 4. Anette, Jan Kristian, Fredrik, Mia, Siri

I tillegg er ledelsen og Kjersti på kontoret til stede alle dager.

 

Inndeling i kohorter

Alle kohorter (faste grupper av elever og ansatte) har faste oppmøtesteder (se kart). Der vil elevene få beskjed om hva de skal gjøre og hvor de skal gå videre.

Elevene i 1.klasse skal gå langs bygg ved jordet mot øst og møte voksne i frukthagen

Elevene i 2.klasse møter i egen sluse ved hovedinngang

Elevene i 3.klasse møter i egen sluse ved hovedinngang

Elevene  i 4. klasse møter ved port mot gymsalen.

Inndeling i friminutt

Alle kohorter har faste soner for friminutt. Det betyr at elevene skal oppholde seg i denne sonen (se kart). De ulike sonene er markert med sperrebånd. Vi legger opp til aktiviteter som ikke innebærer berøringsleker.

Vaskerutiner

Øv på håndvask hjemme med elevene før de kommer på skolen slik at den blir grundig og effektiv.

 • Elevene på hvert trinn blir møtt av vaskestasjon når de kommer.
 • Håndvask med såpe og vann gjennomføres hver gang man kommer inn i klasserommet og ved alle overganger.
 • Alle pulter er merket med elevens navn. Elever skal kun sitte ved sin egen pult.
 • Ipad og pult skal desinfiseres hver dag med egen spritserviett. Dette gjøres i klasserommet.
 • Rom og utstyr blir vasket ekstra i denne perioden. Leker vaskes hver dag. Kontaktpunkter desinfiseres flere ganger daglig.

Skrivesaker, mat og klær

 • Vi oppfordrer til at alle elever tar med eget penal med skrivesaker, blyantspisser (hvis dere har). Dette skal ligge i sekken.
 • Husk matpakke og drikke for hele dagen, også SFO. Det er ikke tilgang til kjøleskap.
 • Det legges opp til å være mye ute fremover. Husk klær etter vær. Smør barna med solkrem hjemme på morgenen.
 • Alt tøy og utstyr skal fraktes frem og tilbake hver dag. Folkehelseinstituttet anbefaler hyppigere klesvask av alt tøy. Send med ekstra pose/nett mandag 27.4 så tar lærere ansvar for å sende med skiftetøy og klær hjem.
 • Elevene på SFO skal være i klasserommene eller ute med de samme voksne også i SFO-tiden.
 • De elevene som har melk, vil få dette til maten. 

Kroppsøving

Kroppsøving gjennomføres uten skiftetøy og dusj. Ta på egnede klær og sko fra morgenen. Gym skjer ute så langt det lar seg gjøre.

Henvendelser til skolen

Vi ønsker ikke foreldre inn i skolegård eller bygg, så ta kontakt på telefon dersom du ønsker å snakke med oss eller møte oss. Vi kan arrangere digitale møter ved behov.

 • Telefonnummer til skolen er : 33171450
 • Telefonnummer til basene er:
 1. trinn: 484 05 322
 2. trinn: 413 00 839/33 17 14 52
 3. trinn:  33 17 14 53
 4. trinn:  33 17 14 54

 

Ring trinnet når dere skal hente barn. Vi kommer da til porten med  dem. Kontoret kan ringes dersom trinn-nummer ikke svarer.

Når må/kan eleven være hjemme?

Koronasituasjonen krever mye av oss alle. Tiltakene i skolen baserer seg på veilederen fra Folkehelseinstituttet og Utdanningsdirektoratet. Det er smittevern som er førende for all aktivitet og drift på skolen. Derfor er det viktig at vi alle følger de nye rutinene samt at vi følger anbefalingene som gjelder for samfunnet for øvrig.

 • Hvis en i husstanden har symptomer på luftveisinfeksjon men ikke bekreftet covid-19, skal eleven/den ansatte møte på skolen som normalt. Tilsvarende kan eleven møte på SFO. Eleven/den ansatte skal imidlertid gå hjem fra skolen/SFO dersom de får symptomer.
 • Dersom en elev blir syk i skoletiden vil eleven få på munnbind og eleven må hentes av foresatte.
 • Dersom du eller eleven er i en risikogruppe kontakter du kontaktlærer og gjør avtaler og du må fremlegge en legeerklæring.
 • Elever som bevisst ikke følger nødvendige smittevernrutiner må vi ha en dialog med eleven og hjemmet og i ytterste konsekvens må disse holdes hjemme.

Vi ser frem til å møte dere alle. Dersom du lurer på noe tar du kontakt med oss.Guro Rimstad

rektor Berg skole

 

Kart over innganger til de forskjellige trinnene finner du her:

https://berg.larvik.kommune.no/aktuelt/kart-berg-skole/

Til toppen