Parkering og levering av elever

Parkering og levering av elever

Vi ønsker å minne om følgende for elever som blir kjørt til og fra skolen:

Elever kan settes av på anviste plasser. Det skal ikke parkeres på  "kiss & drive" og holdeplass for buss og taxi. Skal du følge barnet til skole eller SFO; Parker på anvist parkeringsplass. 

Til toppen