Trafikkaksjon ved Berg skole

I forbindelse med den Nasjonale refleksdagen i Norge er det tradisjon at FAU ved Berg skole setter fokus på trafikksikkerhet ved å gjennomføre en trafikkaksjon på årets nasjonale refleksdag som er torsdag 21.oktober..Målsettinger:
🌃Gjøre barn og voksne oppmerksomme på viktigheten av å bruke refleks når man ferdes i trafikken i mørket.
🚘Gjøre barn og voksne oppmerksomme på kjøremønsteret i området rundt Berg skole

Nå begynner det å bli mørkt ute, og FAU vil sette fokus på viktigheten av å se og bli sett langs skoleveien.
-Vi står og deler ut reflekser i skolegården på torsdag fra 07.30-09.00⭐

🚦Vi oppfordrer alle myke fotgjengere langs skoleveien til å bruke refleks, og alle som kjører bil til å vise ekstra hensyn med tanke på fart og parkering🚸

Hilsen Grete Kongshaug-Grønlund

 

Til toppen