Skolemiljøutvalg

Hva er SMU?

Skolemiljøutvalget skal arbeide for å øke deltakelsen fra elevene, foreldrene, skolen og de ansatte i arbeidet med skolemiljøet

Møteinnkallinger

Møtereferat

SMU medlemmer

Anita Larsen Ansatt
Grete Kongshaug-Grønlund Foresatt
Heidi Kjær Løvereide Foresatt
Jane Eikenes konst. rektor
Jon Mørk Alviniussen Foresatt
Jorun Andersen Ansatt
Mari-Ann Ruud Ansatt
Maria Garvåg Fjeldskår Ansatt
Mia Linn Istad konst. SFO-leder
Øystein Bruflot Foresatt
Remon Ødegaard Ansatt
Sigrun Aske Daarstad Foresatt
Siri Thomas Lysebo Ansatt
Thomas Hellenes Ansatt
Truls Vasvik Foresatt
Til toppen