Skolemiljøutvalg

Hva er SMU?

Skolemiljøutvalget skal arbeide for å øke deltakelsen fra elevene, foreldrene, skolen og de ansatte i arbeidet med skolemiljøet

Møteinnkallinger

Møtereferat

SMU medlemmer

Anita Larsen Ansatt
Caroline Engelstad Kjær SFO-leder
Grete Kongshaug-Grønlund Foresatt
Heidi Kjær Løvereide Foresatt
Jane Eikenes Rektor
Jon Mørk Alviniussen Foresatt
Jorun Andersen Ansatt
Mari-Ann Ruud Ansatt
Maria Garvåg Fjeldskår Ansatt
Remon Ødegaard Ansatt
Siri Thomas Lysebo Ansatt
Stine Myhre Johansen (elevråd)
Til toppen