Skolemiljøutvalg

Hva er SMU?

Skolemiljøutvalget skal arbeide for å øke deltakelsen fra elevene, foreldrene, skolen og de ansatte i arbeidet med skolemiljøet

Møteinnkallinger

Møtereferat

SMU medlemmer

Anita Hagen Ansatt
Anita Larsen Ansatt
Bjørn Vidar Evjen Melberg Foresatt
Grete Kongshaug-Grønlund Foresatt
Guro Rimstad Ansatt
Heidi Kjær Løvereide Foresatt
Jan Henrik Hansen Foresatt
Jon Mørk Alviniussen Foresatt
Jorun Andersen Ansatt
Maria Garvåg Ansatt
Mari-Ann Ruud Ansatt
Øystein Bruflot Foresatt
Remon Ødegaard Ansatt
Sigrun Aske Daarstad Foresatt
Siri Thomas Lysebo Ansatt
Thomas Hellenes Ansatt
Truls Vasvik Foresatt
Til toppen