Foreldresamarbeid

Hva er FAU?

FAU skal representere alle foreldre ved skolen og bidra til at samarbeidet mellom hjem og skole er godt.

Møteinnkallinger

Møtereferat

FAU medlemmer

Anneke Margit Berger 7.trinn - kasserer
Cecilie Lund Grønner vara 6.trinn
Charlotte Rauan Hansen vara 1.trinn
Elin Walderhaug Riis vara 2.trinn
Grete Kongshaug-Grønlund 2.trinn
Heidi Kjær Løvereide 5.trinn - leder FAU
Jan Henrik Hansen 6.trinn
Jon Mørk Alviniussen 3.trinn - nestleder FAU
Katrine Denstad 1.trinn
Lena Heggem Jørgensen vara 3.trinn
Monica Berntzen vara 4.trinn
Sindre Gjertsen Vaagland 4a - sekretær
Siv Ambjørnsen Waale vara 7.trinn
Stine Marie Holm vara 5.trinn
Til toppen