Foreldresamarbeid

Hva er FAU?

FAU skal representere alle foreldre ved skolen og bidra til at samarbeidet mellom hjem og skole er godt.

Møteinnkallinger

Møtereferat

FAU medlemmer

Cecilie Lund Grønner 7.trinn
Guro Marie Søndergaard 3.trinn - leder, medlem i SU
Hilde Rustad Myhre 4.trinn - kasserer
Jon Mørk Alviniussen 6.trinn - nestleder
Lasse Krogstad 5.trinn
Stine Edle Nyquist Aske vara 7.trinn
Stine Marie Holm 2.trinn
Stine Røsjorde Lund 1.trinn - sekretær
Til toppen