Foreldresamarbeid

Hva er FAU?

FAU skal representere alle foreldre ved skolen og bidra til at samarbeidet mellom hjem og skole er godt.

Møteinnkallinger

Møtereferat

FAU medlemmer

Anneke Margit Berger 7.trinn
Charlotte Rauan Hansen vara 1.trinn
Elin Walderhaug Riis vara 2.trinn
Grete Kongshaug-Grønlund 2.trinn
Heidi Kjær Løvereide 5.trinn - Leder FAU
Jan Henrik Hansen 6.trinn
Jon Mørk Alviniussen 3.trinn
Katrine Denstad 1.trinn
Lena Heggem Jørgensen vara 3.trinn
Mari-Ann Askjem Grung vara 6.trinn
Monica Berntzen vara 4.trinn
Sindre Gjertsen Vaagland 4a
Siv Ambjørnsen Waale vara 7.trinn
Stine Marie Holm vara 5.trinn
Til toppen