Samarbeidsutvalget (SU)

Hva er SU?

Ved kvar grunnskole skal det vere eit samarbeidsutval med to representantar for undervisningspersonalet, ein for andre tilsette, to for foreldrerådet, to for elevane og to for kommunen

Møteinnkallinger

Møtereferat

SU medlemmer

Anniken Johansson Haaland Elevråd
Aurora Kjær Løvereide Elevråd
Caroline Engelstad Kjær SFO-leder
Fred Sandmo Gundersen Vara politikerrepr.
Heidi Kjær Løvereide Leder SU
Hilde Rustad Myhre Vara
Hilde Sannerholt Politikerrepr.
Jane Eikenes Rektor (sekretær)
Jon Mørk Alviniussen Foresatt SU og KFU
Jorun Andersen Vara for Maria
Kjersti Dokken Andre ansatte
Mari-Ann Ruud Vara
Maria Garvåg Fjeldskår Undervisn.personale
Remon Ødegaard SU undervisn.personale
Silje Sørlie Holhjem Foresatt SFO
Siri Thomas Lysebo Vara for Remon
Stine Myhre Johansen (elevråd)
Til toppen