Samarbeidsutvalget (SU)

Hva er SU?

Ved kvar grunnskole skal det vere eit samarbeidsutval med to representantar for undervisningspersonalet, ein for andre tilsette, to for foreldrerådet, to for elevane og to for kommunen

Møteinnkallinger

Møtereferat

SU medlemmer

Anita Larsen SU ansatte
Elly Anne Waale (elevråd)
Fred Sandmo Gundersen SU vara politiker
Grete Kongshaug-Grønlund SU
Guro Rimstad rektor
Heidi Kjær Løvereide SU leder
Hilde Sannerholt politikerrepr.
Jan Henrik Hansen SU
Jon Mørk Alviniussen SU og KFU
Jorun Andersen SU vara for Maria
Katrine Denstad vara 1
Maria Garvåg Fjeldskår SU undervisn.personale
Mari-Ann Ruud SU vara for Anita L
Remon Ødegaard SU undervisn.personale
Sindre Gjertsen Vaagland vara 2
Siri Thomas Lysebo SU vara for Remon
Til toppen