Samarbeidsutvalget (SU)

Hva er SU?

Ved kvar grunnskole skal det vere eit samarbeidsutval med to representantar for undervisningspersonalet, ein for andre tilsette, to for foreldrerådet, to for elevane og to for kommunen

Møteinnkallinger

Møtereferat

SU medlemmer

Caroline Engelstad Kjær SFO-leder
Guro Marie Søndergaard SU-leder
Jane Eikenes Rektor
Jon Mørk Alviniussen Foresatt
Jorun Andersen Vara for Maria
Kjersti Dokken Andre ansatte
Mari-Ann Ruud Vara
Maria Garvåg Fjeldskår Undervisn.personale
Remon Ødegaard SU undervisn.personale
Siri Thomas Lysebo Vara for Remon
Stine Myhre Johansen (elevråd)
Stine Røsjorde Lund Foresatt SFO
Sven Marius Utklev Gjeruldsen-Halle Politiker
Til toppen